Hankkeen toteuttajan on kaikessa hanketiedottamisessa huomioitava hankepäätöksessä edellytetyt tiedotusvaatimukset. Lisäksi MMM on laatinut EMKR-hankkeiden tiedotusohjeen, joka löytyy Suomen toimintaohjelman internetsivuilta www.merijakalatalous.fi. Sieltä löytyvät myös logot. Jos hanke on  rahoitettu Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä tulee se mainita kaikessa tiedottamisessa vastaavalla tavalla ja käyttää kalatalouden toimintaryhmän logoa.