Tuen hakeminen

Kalatalouden toimintaryhmän tukea haetaan toimittamalla hankehakemus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Hakemus suositellaan jätettäväksi sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Tuen hakemiset ohjeet ja vinkit löydät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sivuilta. Ennen hakemuksen jättämistä tulee olla yhteydessä Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmään:

Ulla Kallio 
ulla.kallio(ät)ravakka.fi 
0440 344 345

Kalatalouden toimintaryhmän tukia haetaan ensisijaisesti sähköisen HYRRÄ-palvelun kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista hanketukea voi hakea myös paperilomakkeilla. Tällöin hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kahtena kappaleena.  (V-S ELY-keskus, kalatalouspalvelut, PL 236, 20101 TURKU)

Tuettavien hankkeiden tulee olla Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelman mukaisia  ja niiden tulee kehittää toimialueen elinkeinokalataloutta.

Hankeprosessi

1. Hankehakemus kaikkine liitteineen  jätetään ELY-keskukseen (Hyrrä-järjestelmään) ja se tulee vireille.

2. ELY tekee hankkeen asiapapereiden teknisen tarkistuksen.

3. ELY pyytää kalatalouden toimintaryhmältä lausunnon hankkeen tukikelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta

4. Kalatalouden toimintaryhmä käsittelee hankkeen, pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja tekee arvion hankkeen rahoituskelpoisuudesta.

5. ELY tekee päätöksen kalatalouden toimintaryhmän lausunnon perusteella

Prosessin kesto voi olla useita kuukausia, riippuen hankkeen edellyttämistä lisäselvityksistä, ELY:n käsittelyaikatauluista ja kalatalouden toimintaryhmän kokoontumisaikatauluista. Ennen hankepäätöksen valmistumista hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia ns. omalla riskillä vireilletulopäivästä alkaen. Ennen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

Hyrrä sähköisen hakujärjestelmän ohje

PaperinenHakulomake (docx) (113.7 KB)

Tuensaajat ja tukikelpoisuus

Kalatalouden toimintaryhmän tukea voivat hakea yksittäiset toimijat, yritykset tai yhteisöt. Tuki on tarkoitettu toimialueemme kalatalousohjelmaa tukevien hankkeiden toteuttamiseen. Yksityisiä investointeja ei tueta kalatalouden toimintaryhmän varoista vaan nämä hakemukset tulee osoittaa suoraan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Tukitasot

Kalatalouden toimintaryhmän hallitus päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella. Valintakriteereinä otetaan huomioon hankkeen sopivuus kalatalousohjelmaamme, sen yleishyödyllisyys ja odotettavissa olevat vaikutukset. Maksimitukitasot ovat: yleishyödyllisissä kehittämis- ja koulutushankkeissa 80-100%, julkisissa yleishyödyllisissä investoinneissa 80%, yksityisissä kehittämishankkeissa 60 %.