Kalauutiset

26.6.2018 16.17

Kansainvälinen hylje- ja merimetso-vahinkotutkimus aloitettu

Laaja Itämeren alueen yhteistyöprojekti selvittää yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa hylkeiden ja merimetsojen pienimuotoiselle rannikkokalastukselle aiheuttamia vahinkoja. Hankkeen aikana haastatellaan lähes 300 ammattikalastajaa neljästä Itämeren rannikkovaltiosta.

Neljätoista kalatalousryhmää Itämeren rannikolta on perustanut yhteistyöprojektin, jossa selvitetään hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen laajuutta pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Projektin taustalla vaikuttaa syy, johon kaikissa Itämeren maissa on herätty: perinteinen pienimuotoinen rannikkokalastus on katoamassa kokonaan. Projektin tärkein tavoite on saattaa hylje- ja merimetso-ongelman vakavuus päättäjien tietoisuuteen kansallisella ja EU-tasolla, jotta ongelma saisi asianmukaisen painoarvon ja toimenpiteisiin ryhdyttäisiin heti. Projektia koordinoi Etelä Suomen kalatalousryhmä ESKO.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskus LUKE:n kanssa. Tutkimuksen aikana haastatellaan lähes kolmeasataa ammattikalastajaa Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Saksasta. Myöhemmin tutkimukseen voi liittyä myös muita maita. Haastattelussa kerätään tietoa kalastajien kokemista hylje- ja merimetsovahingoista, kuten saalis- ja pyydysvahingoista, saalismenetyksistä ja hylkeiden ja merimetsojen vaikutuksista kalakantoihin ja saaliskokoihin.

Alustavia tutkimustuloksia on odotettavissa syksyllä 2018.


Palaa otsikoihin