Kalatalousryhmä edistää kalatalousohjelman toteuttamista


Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän toiminta perustuu kalatalousohjelmaan.

Kalatalousryhmän tehtävänä on:

  • edistää kalatalousohjelman toteutumista
  • aktivoida alueen toimijoita ohjelman toteuttamiseen
  • neuvoa ja jalostaa rahoitettavaksi hyviä kalatalousohjelmaa toteuttavia hankkeita
  • käsitellä hankehakemukset ja antaa lausunto Ely-keskukselle kalatalousohjelman kautta rahoitusta hakevista hankkeista


Kalatalousohjelman kehittämistavoitteet

Ohjelmassa on viisi tavoitetta:

  1. Kalan alkutuotannon jalostusasteen ja käyttöasteen nostaminen
  2. Paikallisen kalanja kalatalouden imagon parantaminen
  3. Kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen
  4. Toimijoiden verkostoitumisenja osaamisenlisääminen
  5. Kalaan liittyvän matkailun lisääminen

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma toteuttaa Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston horisontaalisia tavoitteita: ilmastonmuutokseen varautumista, innovatiivisuutta sekä ympäristöarvojen huomioimista.
Myös alan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä.